ყველა სტატია

გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
ყველა გვერდი
ყველა გვერდი | წინა გვერდი (მოციქული)
წამალიწამება-მარტვილობაწამებაი
წახვეულიწერნაქი/წარნაქიწერნაქი/წარნაქი/წერნაგი
წიგნიწიგნი, რომელი დაწერა იოსებ არიმათიელმან...წიგნი მოწამეთანი
წიგნი ტყავისაიწიგნი „ისუ ნავესი“ - განმარტებაწიგნის ტყავი
წიგნის შემზადებაწითელი ზირნიხიწინამძღვარი
წინასწარმეტყველთა ბიბლიური წიგნების განმარტებანიწირქვალელი – გლონისთავისძე რატიწირქვალელისძე რატი
წმ. ათინოგენი და მარინეწმ. ბასილი კესარიელი და იოანე მტბევარიწმ. ეფთჳმე მთაწმიდელი
წმ. იაკობ (ალფესი)- მოციქულიწმ. იერემია წინასწარმეტყველიწმ. ილია წინასწარმეტყველი
წმ. იოანე ოქროპირიწმ. კოზმა და დამიანეწმ. მარიამ მაგდალენელი
წმ. ნიკოლოზ მთავარეპისკოპოსიწმ. პეტრე და პავლეწმიდა მამათა კანონმდებლობა
წმიდისა ღმრთისმშობელისაგან კაცთა ცოდვილთა სატანჯველისა ხილვაჲჭვირნიშანიჭილი
ხამი ქაღალდიხანმეტიხარება
ხატთმებრძოლეობახატიხაჩეცარი
ხახანაშვილი ალექსანდრე სოლომონის ძეხელნაწერთა გადამწერი ქალებიხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ახალი (Q ფონდი)
ხერხეულიძე ნიკოლოზიხის წებო (XVIII ს. რეცეპტის მიხედვით, რუსულად ამ წებოს ეწოდება ვიშნევოი)ხორბლის სახამებელი
ხუცეს-მონაზონიჯავთაგიჯაზული
ჯანაშვილი მოსე გიორგის ძეჯვრის ამაღლებაჯვრის გამოსახულება
ჯვრის მონასტერიჯოჯოხეთის წარმოტყვევნაჯრუჭის II ოთხთავი
ჯრუჭის I ოთხთავიჯუანშერიჯუარვარსკუავი
ჰაგიოგრაფიაჰაგიოგრაფიული კრებული. A 160ჰაემეტი
ჰემინგუეიჰიპოდერმისი
ჰომილები ბასილი დიდისა (+379 წ.)ჰომილები ბასილი სელევკიელისა (+459 წ.)
ჰომილეტიკაჰომილეტიკური ადრინდელი კრებულებიჰომილეტიკური კრებულები X-XI სს-ისა
ჰომილიაჰომილია-ეპისტოლე ეგნატე ღმერთშემოსილისა (+107 წ.)ჰომილია ბასილი ანკვირელისა (IV ს.)
ჰომილია პეტრე იერუსალიმელისაჰომილიები (ქადაგებები) ათანასე ალექსანდრიელისა (+373 წ.)ჰომილიები (ქადაგებები) ამფილოქე იკონიელისა (+395 წ.)
ჰომილიები (ქადაგებები) ანასტასი სინელი (+687 წ.)ჰომილიები (ქადაგებები) ანდრია კრიტელი (+720 წ.) VII-VIII სსჰომილიები ასტერიოს ამასიელი (+404 წ.). IV-V სს
ჰომილიები გერმანე კონსტანტინეპოლელისა (+733 წ.)ჰომილიები გიორგი ნიკომიდიელისაჰომილიები გრიგოლ ანტიოქელისა
ჰომილიები გრიგოლ ნეოკესარიელისა (საკვირველმოქმედისა) (+270 წ.)ჰომილიები გრიგოლ ნოსელისა (+394 წ.)ჰომილიები გრიგოლ ღვთისმეტყველისა (+390 წ.)
ჰომილიები ევსები ალექსანდრიელისა (+451 წ.)ჰომილიები ევსტათი ანტიოქიელისა (+337 წ.)ჰომილიები ევსუქი იერუსალიმელისა
ჰომილიები ეპიფანე კვიპრელი (+403 წ.)ჰომილიები ეფრემ ასურისა (+373 წ.)ჰომილიები თეოდორე სტუდიელისა (+826 წ.)
ჰომილიები იოანე დამასკელისა (+749 წ.)ჰომილიები იოანე მმარხველისა (+595 წ.)ჰომილიები იოანე ოქროპირისა (+407 წ.)
ჰომილიები კირილე ალექსანდრიელისა (+444 წ.)ჰომილიები კირილე იერუსალიმელისა (+386 წ.)ჰომილიები მაქსიმე აღმსარებელისა (+662 წ.)
ჰომილიები მეთოდი პატრელისა (+311 წ.)ჰომილიები მელეტი ანტიოქიელისა (+381 წ.)ჰომილიები ნილოს სინელისა
ჰომილიები პეტრე ალექსანდრიელისა (+331 წ.)ჰომილიები პროკლე კონსტანტინეპოლელისაჰომილიები საუფლო დღესასწაულებზე
ჰომილიები სევერიანე (სებერიანე) გაბალოვნელისა (+408 წ.)ჰომილიები სოფრონ იერუსალიმელისა (+644 წ.)ჰუქამი
ჴელიჴელოანი„ბალავარიანი“
„მარტირიკა“ - მოწამეთა მეტაფრასულ თხზულებათა კრებული„ოქროჲთმწერალი“

პირადი ხელსაწყოები
სახელთა სივრცე
ვარიანტები
გადახედვა
მოქმედებები
ნავიგაცია
ინსტრუმენტები