ყველა სტატია

გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
ყველა გვერდი
ყველა გვერდი | წინა გვერდი (დავითისშვილი დავითი) | შემდეგი გვერდი (სეპტუაგინტა ანუ სეპტანტა)
კაბადონიკაბადონი /კაპატონი/კატაპატონი/კაპიტონიკაზმვა
კათოლიკე ანუ საყოველთაო ეპისტოლეებიკათოლიკე ეპისტოლეთა განმარტებებიკაკლაჩასძე კლიმი
კალამიკალმის გამოჭრაკალმის წვერი
კამარაკამარათა მწერალიკანონიკური და არაკანონიკური ბიბლიური წიგნები
კანონიკური კრებულებიკანონიკური სამართლის ზოგადი და კონკრეტული წყაროებიკართაგენის კრება, ანუ აფრიკული ეკლესიის კანონთა კოდექსი
კართაგენის კრების საეკლესიო კანონთა (რამდენიმე) განმარტებანიკარმინი (ყირმიზი)
კასიანე ჰრომაელის ასკეტიკურ-მისტიკური თხზულებებიკასმათიკატენები
კატენები (ეგზეგეტიკური)კატეხიზმოკატეხიზმო (კატეხიზისი) (ბერძ.)
კაცისა შესაქმისათჳს (განმარტება)კეთილ-შუენიერიკერმესი/კოშინელი/ყირმიზი
კერპთაყვანისლცემლობაკერძო ხასიათის ისტორიული საბუთებიკეფი
კეჩიკვადრიფოლიუმი მახარებელთა გამოსახულებებითკვერცხის ცხება
კვერცხის წყალიკვირიკესა და ივლიტას „წამება“კიდისკიდე და არა ერთგან კურთხევაჲ გჳრგჳნისაჲ
კითხვა-მიგებაჲ იესუსი და განრღუეულისაჲკითხვანი იოანე ოქროპირისაკითხვანი მონაზონისა ვისიმე, რომელთა აჴსნა გამოსცა პეტრე პატრიარქმან ხარტოფილაქსმან
კიმენიკიმენური ჰაგიოგრაფიაკინაბარი
კირილე ალექსანდრიელის (+444 წ.) საეკლესიო კანონებიკლარჯული მრავალთავი (A 144)კლიტე
კოდექსიკოდიკი (codicillis)კოდიკო (კოდექსი)
კოლაელ ყრმათა „წამება“კოლასელთა მიმართ ეპისტოლეკონდაკი
კონდაკი ოქროს ღერითკონდაკი ყდით შეკრულიკონდაკის ღერი
კონსტანტი ქართველის (კახის) „წამება“კონსტანტინეპოლიკონსტანტინოპოლის 394 წლის ადგილობრივი კრება
კონსტანტინოპოლის 879 წლის კრებაკონსტანტინოპოლის ე.წ. „პირველ-მეორე“ კრებაკონსტანტინოპოლის მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრება
კონსტანტინოპოლის მეორე მსოფლიო საეკლესიო კრებაკონსტანტინოპოლის მეხუთე მსოფლიო საეკლესიო კრებაკორინთელთა მიმართ I და II ეპისტოლე
კრიპტოგრამალალილაოდეკიის ადგილობრივი საეკლესიო კრება
ლაჟვარდილევიტელთალევიტელთა წიგნის განმარტებანი
ლეონტი მროველილერწმის კალამილივილიონი (liballus)
ლოგიები ანუ აგრაფებილუარსაბ მეფის „წამება“ლუკა იერუსალიმელის წამება
ლუკა მახარებელილუკას სახარებალუკას სახარების განმარტება
ლუკიანოსის „წამება“მაზდეანობამათე, მარკოზ, ლუკა და იოანე მახარებლები
მათე და იოანე მახარებლებიმათეს სახარებამათეს სახარების განმარტება
მაკაბელთა I, II, III წიგნებიმაკაბელთა „წამება“მაკარი მეგვიპტელის ასკეტიკური ``სწავლანი`` და ეპისტოლეები
მაკარი მეგვიპტელის „ცხოვრება“მაკედონიზმი
მაკრინამალაქიას წინასწარმეტყველების წიგნიმალაქიტი/malachit
მანანამანდენაშვილი როსტევანი
მარგალიტი“მართებული მელანიმარინეს „წამება“
მარკოზ მახარებელი და სახარების დასაწყისი გვერდიმარკოზ მახარებელის ღვაწლის შესახებმარკოზ მონაზონის (განშორებულის) „სწავლანი“, „თქუმული“ და „ეპისტოლე“
მარკოზის სახარებამარკოზის სახარების განმარტებამარმარილოს პალიტა
მარტვილიმარტვილი (მარტვილობა)მარტვილის ოთხთავი
მარტვილობამარტვირი მონაზონის „სინანულისათჳს და სიმდაბლისა“მარტირიკა
მასორული ბიბლიური ტექსტებიმატერიკიმაქსიმე აღმსარებელის ასკეტიკურ-ზნეობრივი „სწავლანი“
მაქსიმე აღმსარებლის „ცხოვრება“მაქსიმე კათალიკოსის 1777 წლის კანონიკური ეპისტოლემდივან-მწიგნობრული
მდივანბეგიმდივანიმდუმარენი
მელანიმელანი, რკინა-გალური მელანიმელანი გავარდა/გაუჯდა/განვლო /გაუარა (ქარტაში მელანი გავლილი/გართხმული)
მელნის გართვამელნის გაწყალებამეორე სჯული. მოსეს მეხუთე წიგნი
მეორე სჯულის წიგნის განმარტებებიმესვეტეებიმეტაფრასტიკა
მეტაფრასული ჰაგიოგრაფიამეტროლოგიამეფეთა III და IV წიგნები
მეფეთა I და II წიგნებიმთავარი გვერდიმიზიდვა
მისტიკამიქაელ მოდრეკილის იადგარი (S 425)მიქეას წინასწარმეტყველების წიგნი
მკაზმელი/კაზმავიმკვიდრიმომგებელი-დამკვეთი
მონაზვნობამონაზონიმონანულთა დაგება
მონასტერიმონოთელიტობამონოფიზიტობა
მოსეს სამართალიმოსეს ხუთწიგნეულიმოქმედი
მოციქულთა კანონები ანუ „კანონნი წმიდათა მოციქულთანი“მოციქულიმოწამე
მოჭედვამრავალთავიმრგვლივმოსავლელი ეპისტოლე
მსაჯულთა წიგნიმსაჯულთა წიგნის განმარტებამსოფლიო III ეფესოს კრების აქტები
მსოფლიო საეკლესიო კრებათა კანონმდებლობამსოფლიო საეკლესიო კრებებიმურის/ნახშირის მელანი (carbon black)
მუფასა, მუფაზამუშანბამუშრიბი
მუჩალგის წიგნიმუჯალამამცირე სჯულისკანონი
მცნებაჲ სასჯულოჲმცხეთის ბიბლიამძოვარნი
მწერალიმწვალებლობამწუე გახამება
მხატვარიმხედრულიმხედრული დამწერლობა
მჴეცთათჳს სახისა სიტყუაჲ („სახისმეტყუელი“, „ფიზეოლოგი“)ნათარგმნ ჰაგიოგრაფიულ ძეგლთა ავტორებინათარგმნი კანონიკური მწერლობა
ნათარგმნი ჰაგიოგრაფიანათლისღებისათჳს წმიდათა მოციქულთასა...ნატყუარი ლიტერატურა
ნაუმის წინასწარმეტყველების წიგნინეარონი
ნეოკესარიის ადგილობრივი საეკლესიო კრებანეოფიტე ურბნელის „წამება“ნესტორიანელობა
ნეშტთა პირველი და მეორე წიგნებინიკეის მეშვიდე მსოფლიო საეკლესიო კრებანიკეის პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრება
ნიკიტა სტითატის ორი დოგმატიკურ-ასკეტიკური სიტყვანიკოლოზ დვალის წამებანიკოლოზ მირონლუკიელის „ცხოვრება“
ნიკოლოზ სამებელინიკოლოზ ჩერქეზის ძენილო სინელის ასკეტიკურ-მისტიკური შრომები
ნიშასტაგი/ნიშასტაკი/ნიშასთაგინომოკანონინუმიზმატიკა
ნუსხანუსხურინუსხური დამწერლობა
ოთარიოთხთავიოთხთავი (1048 წ., H 1741)
ოთხთავი (1054 წ., S 962)
ოთხთავი (XIII ს., H 1870)ოთხთავი (XII ს., H 1706)
ოთხთავი (XII ს., H 1707)ოთხთავი (XII ს., H 2070)
ოლიმპი
ომან ხერხეულიძეონისიფორე გარეჯელის „ცხოვრება“ორიგინალური ჰაგიოგრაფია
ოსე გაბაშვილიოსიას წინასწარმეტყველების წიგნიოქრა
ოქროოქრომელანიოქრომჭედლიშვილი ილია ლაზარეს ძე
ოქროპეტალოოქროს ვარაყი/ოქროვარაყიოქროს მელანი
ოქროფურცელიოქროფურცელი/ოქროს ფურცელიოქროწყალი/ოქრო-წყალი
ოქროჲს წყაროჲოქრუასშვილი შერმაზანოშკის ბიბლია
პავლე, ბილოს, თეონ, ირონ და მოყვასთა მათთა „წამება“პავლე კორინთელის, სალოსის „ცხოვრება“პავლე მოციქულის ეპისტოლეები
პავლე მოციქულის ეპისტოლეთა განმარტებაპავლე მოციქულის ღვაწლის შესახებპავლენი
პალადი ჰელენეპოლელის „ლავსაიკონი“პალავრა ანუ ხარიტონის ლავრა (ხარიტონწმინდა)პალეოგრაფია
პალიმფსესტიპანეგირიკონიპანსოფი ალექსანდრიელის „წამება“
პაპირუსი//ჭილიპაპუნა ორბელიანიპარეგინიკონი
პარეხიპასუხი ექუსთა დღეთათჳსპატერიკი
პეტალო/პეტალიპეტალო ვერცხლიპეტრე ალექსანდრიელი (+311 წ.) საეკლესიო კანონები
პეტრე მოციქულის ორი კათოლიკე ეპისტოლეპეტრე მოციქულის შესახებ შექმნილი ნათარგმნი ლიტერატურაპეტრიწონი
პიმენის „სწავლანი“პნევმატური სახარებაპოლემიკა
პორფირი ღაზელის „ცხოვრება“პორფირის „ცხოვრება“პროლოგ-სვინაქსარი (A 112, H 2176, H 2187)
პროხორე ქართველის ცხოვრებაპურის სიმრავლისა მიღებაჟამთააღმწერელი
ჟანგარორაჟდენ პირველმოწამის „წამება“რაყამი
რვეულირიტორიკა (ბერძ.)რიტორიკული ჰაგიოგრაფია
რიცხვთარიცხუთა წიგნის განმარტებანირომაელთა მიმართ ეპისტოლე
რომანარომანოზ ახლის „წამება“როსტომიანი (S 1580)
რუთის წიგნირუთის წიგნის განმარტებანირუის-ურბნისის კრების „ძეგლისწერა“
რუსული პროლოგ-სვინაქსარირჯულისა და მცნების დადება კათალიკოზის მიერ გერგეტელ საყდრის შვილთათჳსსაბა პალესტინელის „ცხოვრება“
საბაწმიდის ლავრასაბაწმიდურისაბეჭდავი
საბინეს „წამება“საბუთისაბუთის რაობის აღმნიშვნელი ტერმინები (XIV-XV სს.)
სადღესასწაულო, ბესარიონ ორბელიშვილის რედაქცია (A 59)სადღესასწაულოს ტრადიციული რედაქცია (A 104, A 150, A 152, A 247, A 409, H 1673)
სავადისაზედაო ასოებისაზომთა და საწყაულთა განმარტებანი
სათანაოსაკალმესაკითხავი საიდუმლოთაჲ დაფარული, თარგმანი გარდაცვალებისათჳს ღმრთისმშობელისა
საკითხავი ჯუარისათჳს და პოვნაჲ წმიდათა სამსჭუალთაჲსალესავი/სალესისალოსები
სამართალი კათალიკოსთასამართალი სომხურისამართლის დარგში შექმნილი დოკუმენტები
სამასეულისამებასამება - ქრისტიანული ღვთისმეტყველების მთავარი დოგმატი
სამი თავის მწვალებლური მოძღვრებასამოსი (სამოსი ამა წიგნისა)
სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საბუთებისამოციქულოსამყე
სამყით გალესვასამძივარი არსენისანათი
სანდალოზი/სანდაროზი/სანდაროსისანდარაკი //სანდალოზისანდრაკი/სანდრიკი
სარდიკიის ადგილობრივი საეკლესიო კრებასასინგურე კალამისაუფლო დღეების ჰომილეტიკა
საუფლო ლოცვის განმარტებასაქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოება (H ფონდი)საქართველოში XVIII საუკუნეში მოწვეულ საეკლესიო კრებათა კანონმდებლობა
საქმე მოციქულთასაქმენი მოციქულთანის განმარტებასაღებავი მუხის კაკრა
საღმრთო წერილისაშართლამოსაწერ-კალამი
საწერ-საღებავისაწერელისაწურავი ქაღალდი
სახაზავი/კანონისახამებელისახარება
სახსნილნი სულმცირედნი დიდთა რჩულისკანონთაგან გამოცემულნისებასტიელ ორმოც მოწამეთა „წამება“სევერიანობა

პირადი ხელსაწყოები
სახელთა სივრცე
ვარიანტები
გადახედვა
მოქმედებები
ნავიგაცია
ინსტრუმენტები