ყველა სტატია

გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
ყველა გვერდი
ყველა გვერდი | წინა გვერდი (ბედია) | შემდეგი გვერდი (მხედრული)
ზაალიზავრაშვილი ფარსადანზაზა
ზანდუკიზაქარაშვილი შერმაზანაზაქარია
ზაქარიას წინასწარმეტყველების წიგნიზებედეზებედე - ამბა - ალავერდელი
ზებედეშვილი იასე (ვარ იესე)ზედგინიძე ერასტიზიზონაშვილი პეტროზა
ზირნიხი/ზარნიხი/ზარიკი/ზარნეხი/ზარნახიზოროასტრიზმიზოსიმე მონაზონის „სწავლანი“
ზუბიტაშვილი ნასყიდაზუმბულიძე არდაშელიზურაბ
ზურაბ ასისთავიზურაბაშვილი ბაინდურაზურაბი
თავაქალაშვილითავაქალაშვილი ადასითავაქალაშვილი ალადად
თავაქარასშვილი ალხაზითავაქარაშვილი ასლანითავაქარაშვილი ბაქარი
თავაქარაშვილი ბეჟია (ვარ. ბეჟანი)თავაქარაშვილი გიორგითავაქარაშვილი ელისბარი
თავაქარაშვილი ზურაბითავაქარაშვილი თაყათავაქარაშვილი მამუკა
თავაქარაშვილი მამუკა - მწიგნობარი.თავაქარაშვილი პაატათავაქარაშვილი ხმაფილანდრი
თავაქარაშვილი ხოსინა (ვარ ხოსია)თავაქარაშვილი ხუციათავითი განპატიჟება
თავსართი, თავსამკაულითალასე მონაზონის „ოთხასეული“თალიღა
თამაზ-მგალობელითამაზათამაზი
თამასუქითანაგამზრახობათარგმანება
თარგმანება, თარგმანითარგმანებაითარგმანი
თაყაშვილი გოგინათაყაშვილი შერმაზანითაყინასშვილი ფეშანგი
თბილისის საეკლესიო მუზეუმი (A ფონდი)თეგათევდორე
თევზის წებო, ტყავის წებო, ალუბლის წებოთეთრი ვარაყითეკლა მოციქულთა სწორის „წამება“
თელინასშვილი ფეშანგითეოდორე ევხატელის „წამებათეოდორე სტუდიელის „სტოდიერი“
თეოდორე სტუდიელის „ცხოვრება“თეოდორიტე კვირელის (+458 წ.) „ფილოთეონ ისტორია“თეოდოსი
თეოლოგიათეოფანე კესარიელის ხუთი ასკეტიკურ-მისტიკური ხასიათის შრომათეოფილე ალექსანდრიელის (+412 წ.) საეკლესიო კანონები
თესალონიკელთა მიმართ I და II ეპისტოლეთვალისშვილი დავითითომა მოციქულის აქტები
თომარითორათუმანიშვილი
თუმანიშვილი ბახუტათუმანიშვილი ბეჟანითუმანიშვილი ბირთველი
თუმანიშვილი ბირთველი IIIთუმანიშვილი გივითუმანიშვილი გიორგი
თუმანიშვილი გიორგი (გიორგიბეგი)თუმანიშვილი გორჯასპითუმანიშვილი დავით
თუმანიშვილი დავითი II (1668- 1700)თუმანიშვილი დათუნათუმანიშვილი ელიზბარი I
თუმანიშვილი ელიზბარი II (1664-1969 წწ..)თუმანიშვილი ესტატე (1660-1699წწ.)თუმანიშვილი ზაალი
თუმანიშვილი ზაქარიათუმანიშვილი ზაქარია Iთუმანიშვილი ზაქარია II
თუმანიშვილი ზურაბითუმანიშვილი თაყათუმანიშვილი იესე
თუმანიშვილი ლიპარიტითუმანიშვილი მანუჩარი Iთუმანიშვილი მანუჩარი II
თუმანიშვილი მურადითუმანიშვილი ნასრითუმანიშვილი ოთარი
თუმანიშვილი პაპუათუმანიშვილი სულხანითუმანიშვილი სულხანი - (1656-1699 წწ.)
თუმანიშვილი ქაიხოსროთუმანიშვილი შაველითუმანიშვილი შიოშ (ვარ. შიო)
თუმანიშვილი შიოშითუმანიშვილი – ბირთველი Iთუმანიშვილი – ბირთველი II
თქუმულითქუმული მამამთავართა სახარებისაგან სულისა წმიდისა მიერ მათე და ლუკაჲსგანთხზული დამწერლობა
თხრობანი წმიდათა მამათანიიავარ-ქმნა კერძოობითიავარ-ქმნა სრულებით
იათორისძე ვარსიმეიაკობ მოციქულის აქტებიიაკობ მოციქულის კათოლიკე ეპისტოლე
იაკობიტობაიერემია წინასწარმეტყველის ეპისტოლეიერემიას გოდება
იერემიას წინასწარმეტყველების წიგნიიესო ქრისტეს განკაცებაივდითის წიგნი
ივლიანე ემეწელის „წამება“ითიკაიკონომოსი
ილარიონ პალესტინელის „ცხოვრება“ილარიონ ქართველის ცხოვრება
ინდიგოინსტიტუტიონი
იოაკიმესა და ანას შეხვედრაიოანეიოანე ბატონიშვილის ,,კალმასობა”(Q 722, Q 577, H 2170, , H 2134, H 2153, S 5374,S 5374)
იოანე დამასკელის „შესუენებულისათჳს“იოანე დამასკელის „ცხოვრება“იოანე მახარებლისა და ღვთისმეტყველის აქტების ქართული თარგმანები
იოანე მოსხის „სამოთხე“ ანუ „ლიმონარი“იოანე ოქროპირის „ცხოვრება“იოანე სინელი - კლემაქსი
იოანე სინელის „კლემაქსი“ (კიბე)იოანე სინელის „ცხოვრება“იოანე ღვთისმეტყველი და ტექსტის დასაწყისი გვერდი
იოანე ღვთისმეტყველის სამი კათოლიკე ეპისტოლეიოანეს სახარებაიოანეს სახარების განმარტება
იოანეს სახარების განმარტება IIიობის წიგნიიოვანე
იოვანე ზედაზნელის „ცხოვრება“იოველის წინასწარმეტყველების წიგნიიონას წინასწარმეტყველების წიგნი
იოსებ ალავერდელის ცხოვრებაიოსებ სააკაძეიოსელიანი პლატონი ეგნატეს ძე
ისააკ ასურის (იგივე საჰაკ მონაზონი) „სწავლანი მოღუაწებითნი“ისაია ხუცესის „სწავლაჲ სათნოებისათჳს“ისაკისა და იოსების „წამება“
ისე ზირაქის სიბრძნის წიგნიისე წილკნელის ცხოვრებაისტორიული დოკუმენტების აღმნიშვნელი ტერმინები
ისტორიული საბუთები გამცემთა ვინაობის მიხედვითისტორიული საბუთიისუ ნავეს წიგნი
იუდა მოციქულის საყოველთაო ეპისტოლეიღრარიკაბადონი
კაბადონი /კაპატონი/კატაპატონი/კაპიტონიკაზმვაკათოლიკე ანუ საყოველთაო ეპისტოლეები
კათოლიკე ეპისტოლეთა განმარტებებიკაკლაჩასძე კლიმიკალამი
კალმის გამოჭრაკალმის წვერიკამარა
კამარათა მწერალიკანონიკური და არაკანონიკური ბიბლიური წიგნებიკანონიკური კრებულები
კანონიკური სამართლის ზოგადი და კონკრეტული წყაროებიკართაგენის კრება, ანუ აფრიკული ეკლესიის კანონთა კოდექსიკართაგენის კრების საეკლესიო კანონთა (რამდენიმე) განმარტებანი
კარმინი (ყირმიზი)კასიანე ჰრომაელის ასკეტიკურ-მისტიკური თხზულებები
კასმათიკატენებიკატენები (ეგზეგეტიკური)
კატეხიზმოკატეხიზმო (კატეხიზისი) (ბერძ.)კაცისა შესაქმისათჳს (განმარტება)
კეთილ-შუენიერიკერმესი/კოშინელი/ყირმიზიკერპთაყვანისლცემლობა
კერძო ხასიათის ისტორიული საბუთებიკეფიკეჩი
კვადრიფოლიუმი მახარებელთა გამოსახულებებითკვერცხის ცხებაკვერცხის წყალი
კვირიკესა და ივლიტას „წამება“კიდისკიდე და არა ერთგან კურთხევაჲ გჳრგჳნისაჲკითხვა-მიგებაჲ იესუსი და განრღუეულისაჲ
კითხვანი იოანე ოქროპირისაკითხვანი მონაზონისა ვისიმე, რომელთა აჴსნა გამოსცა პეტრე პატრიარქმან ხარტოფილაქსმანკიმენი
კიმენური ჰაგიოგრაფიაკინაბარიკირილე ალექსანდრიელის (+444 წ.) საეკლესიო კანონები
კლარჯული მრავალთავი (A 144)კლიტეკოდექსი
კოდიკი (codicillis)კოდიკო (კოდექსი)კოლაელ ყრმათა „წამება“
კოლასელთა მიმართ ეპისტოლეკონდაკიკონდაკი ოქროს ღერით
კონდაკი ყდით შეკრულიკონდაკის ღერიკონსტანტი ქართველის (კახის) „წამება“
კონსტანტინეპოლიკონსტანტინოპოლის 394 წლის ადგილობრივი კრებაკონსტანტინოპოლის 879 წლის კრება
კონსტანტინოპოლის ე.წ. „პირველ-მეორე“ კრებაკონსტანტინოპოლის მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრებაკონსტანტინოპოლის მეორე მსოფლიო საეკლესიო კრება
კონსტანტინოპოლის მეხუთე მსოფლიო საეკლესიო კრებაკორინთელთა მიმართ I და II ეპისტოლეკრიპტოგრამა
ლალილაოდეკიის ადგილობრივი საეკლესიო კრებალაჟვარდი
ლევიტელთალევიტელთა წიგნის განმარტებანილეონტი მროველი
ლერწმის კალამილივილიონი (liballus)ლოგიები ანუ აგრაფები
ლუარსაბ მეფის „წამება“ლუკა იერუსალიმელის წამებალუკა მახარებელი
ლუკას სახარებალუკას სახარების განმარტებალუკიანოსის „წამება“
მაზდეანობამათე, მარკოზ, ლუკა და იოანე მახარებლებიმათე და იოანე მახარებლები
მათეს სახარებამათეს სახარების განმარტებამაკაბელთა I, II, III წიგნები
მაკაბელთა „წამება“მაკარი მეგვიპტელის ასკეტიკური ``სწავლანი`` და ეპისტოლეები
მაკარი მეგვიპტელის „ცხოვრება“მაკედონიზმიმაკრინა
მალაქიას წინასწარმეტყველების წიგნიმალაქიტი/malachit
მანანამანდენაშვილი როსტევანიმარგალიტი“
მართებული მელანიმარინეს „წამება“მარკოზ მახარებელი და სახარების დასაწყისი გვერდი
მარკოზ მახარებელის ღვაწლის შესახებმარკოზ მონაზონის (განშორებულის) „სწავლანი“, „თქუმული“ და „ეპისტოლე“მარკოზის სახარება
მარკოზის სახარების განმარტებამარმარილოს პალიტამარტვილი
მარტვილი (მარტვილობა)მარტვილის ოთხთავიმარტვილობა
მარტვირი მონაზონის „სინანულისათჳს და სიმდაბლისა“მარტირიკამასორული ბიბლიური ტექსტები
მატერიკიმაქსიმე აღმსარებელის ასკეტიკურ-ზნეობრივი „სწავლანი“მაქსიმე აღმსარებლის „ცხოვრება“
მაქსიმე კათალიკოსის 1777 წლის კანონიკური ეპისტოლემდივან-მწიგნობრულიმდივანბეგი
მდივანიმდუმარენიმელანი
მელანი, რკინა-გალური მელანიმელანი გავარდა/გაუჯდა/განვლო /გაუარა (ქარტაში მელანი გავლილი/გართხმული)მელნის გართვა
მელნის გაწყალებამეორე სჯული. მოსეს მეხუთე წიგნიმეორე სჯულის წიგნის განმარტებები
მესვეტეებიმეტაფრასტიკამეტაფრასული ჰაგიოგრაფია
მეტროლოგიამეფეთა III და IV წიგნებიმეფეთა I და II წიგნები
მთავარი გვერდიმიზიდვამისტიკა
მიქაელ მოდრეკილის იადგარი (S 425)მიქეას წინასწარმეტყველების წიგნიმკაზმელი/კაზმავი
მკვიდრიმომგებელი-დამკვეთიმონაზვნობა
მონაზონიმონანულთა დაგებამონასტერი
მონოთელიტობამონოფიზიტობამოსეს სამართალი
მოსეს ხუთწიგნეულიმოქმედიმოციქულთა კანონები ანუ „კანონნი წმიდათა მოციქულთანი“
მოციქულიმოწამემოჭედვა
მრავალთავიმრგვლივმოსავლელი ეპისტოლემსაჯულთა წიგნი
მსაჯულთა წიგნის განმარტებამსოფლიო III ეფესოს კრების აქტებიმსოფლიო საეკლესიო კრებათა კანონმდებლობა
მსოფლიო საეკლესიო კრებებიმურის/ნახშირის მელანი (carbon black)მუფასა, მუფაზა
მუშანბამუშრიბიმუჩალგის წიგნი
მუჯალამამცირე სჯულისკანონიმცნებაჲ სასჯულოჲ
მცხეთის ბიბლიამძოვარნიმწერალი
მწვალებლობამწუე გახამებამხატვარი

პირადი ხელსაწყოები
სახელთა სივრცე
ვარიანტები
გადახედვა
მოქმედებები
ნავიგაცია
ინსტრუმენტები