ყველა სტატია

გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
ყველა გვერდი
ყველა გვერდი | წინა გვერდი (არეს, პრომოსა და ელიას „წამება“) | შემდეგი გვერდი (მათე, მარკოზ, ლუკა და იოანე მახარებლები)
ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეეგანისძე გიორგიეგაძე შიო
ეგზეგეტიკაეგზეგეტიკურ თხზულებათა და განმარტებათა ავტორებიეგზეგეტიკურ თხზულებათა ქართველი მთარგმნელები
ეგნატაშვილი იესეეგნატეეგნატე ანტიოქელის „წამება“
ეგნატე ანტიოქიელის 12 ეპისტოლეედილაშვილი ნარიბეგაედიშერ
ედიშერაშვილი სუმბატიევაგრე პონტოელის ასკეტიკურ-მისტიკური თხზულებებიევდემოზი
ევთალეს სტიქომეტრიაევნომიანიზმიევსტათი მცხეთელის „მარტვილობა“
ევტიქიანელობაეზდაველიძე იგიეზეკიელის ძე მიქაელი
ეზეკიელის წინასწარმეტყველების წიგნიეზრა ზორაბაბელის წიგნი (ეზრა I)ეზრა სუთიელის წიგნი (ანუ აპოკალიფსი)
ეზრას და ნეემიას წიგნებიეკატერინეს „წამება“ეკლესიასტე
ეკლესიასტეს განმარტებაელიანოსის „წამება“ელიზბარი
ელიოზემნაშვილი დათუნაენაკოლოფაშვილი ბეჟანი
ენაკოლოფაშვილი ფარემუზიენკომიაეოღლაისძე ლუკა
ეპიგრაფიკაეპიდერმისიეპისკოპოსთა მიმართ
ეპისტოლეეპისტოლე 1263 წლის საეკლესიო კრებისა დავით ულუსადმიეპიტაფია
ეპიტაფია (ბერძნ.)ეპიტიმიაეპიფანე კვიპრელის „ცხოვრება“
ერაჯიერესიერესი (ერეტიკოსი)
ერთარსებაერთბუნება
ერისთავიშვილი ონოფრე (არაგვის) თბილელიესაიას წინასწარმეტყველების წიგნიესთერის წიგნი
ესტატეესტატე - მწერალიესქატოლოგია
ეტრატიეტრატის შემქმნელიეტრატის შექმნა (შექმნაი ეტრატისაი)
ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეეფესოს კრების აქტები
ეფესოს მესამე მსოფლიო საეკლესიო კრებაეფთვიმე მთაწმიდლის ბერძნულად დაწერილი ასკეტიკური თხზულებაეფთვიმე პალესტინელის „ცხოვრება“
ეფთვიმესა და იოვანე მთაწმიდელების „ცხოვრება“ეფრემ ასურის „ასკეტიკონის“ თარგმანებიეფრემ ასურის „ცხოვრება“
ექსორიაექუსთა დღეთათჳსეშვი
ეხტიარობის წიგნივარაყივარაჩო
ვარსკვლავთა კატალოგი (S 161)ვაჩევაჩნაძე იოსები
ვაჩნაძე რამაზივახუშტივახუშტი ბატონიშვილი
ვედრებავერცხლის ვარაყივერცხლის მელანი
ვეფხისტყაოსანი (,,წერეთლისეული”) (S 5006)ვეფხისტყაოსანი (H 599)ვეფხისტყაოსანი (S 2829)
ვეფხისტყაოსანი (S 3077)ვეფხისტყაოსანი (S 4499)ვეფხისტყაოსანი (S 5006)
ვეფხისტყაოსანი S (H 54)ვექილამა
ვექსილივისრამიანი (S 3702)ზაალი
ზავრაშვილი ფარსადანზაზაზანდუკი
ზაქარაშვილი შერმაზანაზაქარიაზაქარიას წინასწარმეტყველების წიგნი
ზებედეზებედე - ამბა - ალავერდელიზებედეშვილი იასე (ვარ იესე)
ზედგინიძე ერასტიზიზონაშვილი პეტროზაზირნიხი/ზარნიხი/ზარიკი/ზარნეხი/ზარნახი
ზოროასტრიზმიზოსიმე მონაზონის „სწავლანი“ზუბიტაშვილი ნასყიდა
ზუმბულიძე არდაშელიზურაბზურაბ ასისთავი
ზურაბაშვილი ბაინდურაზურაბითავაქალაშვილი
თავაქალაშვილი ადასითავაქალაშვილი ალადადთავაქარასშვილი ალხაზი
თავაქარაშვილი ასლანითავაქარაშვილი ბაქარითავაქარაშვილი ბეჟია (ვარ. ბეჟანი)
თავაქარაშვილი გიორგითავაქარაშვილი ელისბარითავაქარაშვილი ზურაბი
თავაქარაშვილი თაყათავაქარაშვილი მამუკათავაქარაშვილი მამუკა - მწიგნობარი.
თავაქარაშვილი პაატათავაქარაშვილი ხმაფილანდრითავაქარაშვილი ხოსინა (ვარ ხოსია)
თავაქარაშვილი ხუციათავითი განპატიჟებათავსართი, თავსამკაული
თალასე მონაზონის „ოთხასეული“თალიღათამაზ-მგალობელი
თამაზათამაზითამასუქი
თანაგამზრახობათარგმანებათარგმანება, თარგმანი
თარგმანებაითარგმანითაყაშვილი გოგინა
თაყაშვილი შერმაზანითაყინასშვილი ფეშანგითბილისის საეკლესიო მუზეუმი (A ფონდი)
თეგათევდორეთევზის წებო, ტყავის წებო, ალუბლის წებო
თეთრი ვარაყითეკლა მოციქულთა სწორის „წამება“თელინასშვილი ფეშანგი
თეოდორე ევხატელის „წამებათეოდორე სტუდიელის „სტოდიერი“თეოდორე სტუდიელის „ცხოვრება“
თეოდორიტე კვირელის (+458 წ.) „ფილოთეონ ისტორია“თეოდოსითეოლოგია
თეოფანე კესარიელის ხუთი ასკეტიკურ-მისტიკური ხასიათის შრომათეოფილე ალექსანდრიელის (+412 წ.) საეკლესიო კანონებითესალონიკელთა მიმართ I და II ეპისტოლე
თვალისშვილი დავითითომა მოციქულის აქტებითომარი
თორათუმანიშვილითუმანიშვილი ბახუტა
თუმანიშვილი ბეჟანითუმანიშვილი ბირთველითუმანიშვილი ბირთველი III
თუმანიშვილი გივითუმანიშვილი გიორგითუმანიშვილი გიორგი (გიორგიბეგი)
თუმანიშვილი გორჯასპითუმანიშვილი დავითთუმანიშვილი დავითი II (1668- 1700)
თუმანიშვილი დათუნათუმანიშვილი ელიზბარი Iთუმანიშვილი ელიზბარი II (1664-1969 წწ..)
თუმანიშვილი ესტატე (1660-1699წწ.)თუმანიშვილი ზაალითუმანიშვილი ზაქარია
თუმანიშვილი ზაქარია Iთუმანიშვილი ზაქარია IIთუმანიშვილი ზურაბი
თუმანიშვილი თაყათუმანიშვილი იესეთუმანიშვილი ლიპარიტი
თუმანიშვილი მანუჩარი Iთუმანიშვილი მანუჩარი IIთუმანიშვილი მურადი
თუმანიშვილი ნასრითუმანიშვილი ოთარითუმანიშვილი პაპუა
თუმანიშვილი სულხანითუმანიშვილი სულხანი - (1656-1699 წწ.)თუმანიშვილი ქაიხოსრო
თუმანიშვილი შაველითუმანიშვილი შიოშ (ვარ. შიო)თუმანიშვილი შიოში
თუმანიშვილი – ბირთველი Iთუმანიშვილი – ბირთველი IIთქუმული
თქუმული მამამთავართა სახარებისაგან სულისა წმიდისა მიერ მათე და ლუკაჲსგანთხზული დამწერლობათხრობანი წმიდათა მამათანი
იავარ-ქმნა კერძოობითიავარ-ქმნა სრულებითიათორისძე ვარსიმე
იაკობ მოციქულის აქტებიიაკობ მოციქულის კათოლიკე ეპისტოლეიაკობიტობა
იერემია წინასწარმეტყველის ეპისტოლეიერემიას გოდებაიერემიას წინასწარმეტყველების წიგნი
იესო ქრისტეს განკაცებაივდითის წიგნიივლიანე ემეწელის „წამება“
ითიკაიკონომოსიილარიონ პალესტინელის „ცხოვრება“
ილარიონ ქართველის ცხოვრებაინდიგო
ინსტიტუტიონიიოაკიმესა და ანას შეხვედრა
იოანეიოანე ბატონიშვილის ,,კალმასობა”(Q 722, Q 577, H 2170, , H 2134, H 2153, S 5374,S 5374)იოანე დამასკელის „შესუენებულისათჳს“
იოანე დამასკელის „ცხოვრება“იოანე მახარებლისა და ღვთისმეტყველის აქტების ქართული თარგმანებიიოანე მოსხის „სამოთხე“ ანუ „ლიმონარი“
იოანე ოქროპირის „ცხოვრება“იოანე სინელი - კლემაქსიიოანე სინელის „კლემაქსი“ (კიბე)
იოანე სინელის „ცხოვრება“იოანე ღვთისმეტყველი და ტექსტის დასაწყისი გვერდიიოანე ღვთისმეტყველის სამი კათოლიკე ეპისტოლე
იოანეს სახარებაიოანეს სახარების განმარტებაიოანეს სახარების განმარტება II
იობის წიგნიიოვანეიოვანე ზედაზნელის „ცხოვრება“
იოველის წინასწარმეტყველების წიგნიიონას წინასწარმეტყველების წიგნიიოსებ ალავერდელის ცხოვრება
იოსებ სააკაძეიოსელიანი პლატონი ეგნატეს ძეისააკ ასურის (იგივე საჰაკ მონაზონი) „სწავლანი მოღუაწებითნი“
ისაია ხუცესის „სწავლაჲ სათნოებისათჳს“ისაკისა და იოსების „წამება“ისე ზირაქის სიბრძნის წიგნი
ისე წილკნელის ცხოვრებაისტორიული დოკუმენტების აღმნიშვნელი ტერმინებიისტორიული საბუთები გამცემთა ვინაობის მიხედვით
ისტორიული საბუთიისუ ნავეს წიგნიიუდა მოციქულის საყოველთაო ეპისტოლე
იღრარიკაბადონიკაბადონი /კაპატონი/კატაპატონი/კაპიტონი
კაზმვაკათოლიკე ანუ საყოველთაო ეპისტოლეებიკათოლიკე ეპისტოლეთა განმარტებები
კაკლაჩასძე კლიმიკალამიკალმის გამოჭრა
კალმის წვერიკამარაკამარათა მწერალი
კანონიკური და არაკანონიკური ბიბლიური წიგნებიკანონიკური კრებულებიკანონიკური სამართლის ზოგადი და კონკრეტული წყაროები
კართაგენის კრება, ანუ აფრიკული ეკლესიის კანონთა კოდექსიკართაგენის კრების საეკლესიო კანონთა (რამდენიმე) განმარტებანი
კარმინი (ყირმიზი)კასიანე ჰრომაელის ასკეტიკურ-მისტიკური თხზულებებიკასმათი
კატენებიკატენები (ეგზეგეტიკური)კატეხიზმო
კატეხიზმო (კატეხიზისი) (ბერძ.)კაცისა შესაქმისათჳს (განმარტება)კეთილ-შუენიერი
კერმესი/კოშინელი/ყირმიზიკერპთაყვანისლცემლობაკერძო ხასიათის ისტორიული საბუთები
კეფიკეჩიკვადრიფოლიუმი მახარებელთა გამოსახულებებით
კვერცხის ცხებაკვერცხის წყალიკვირიკესა და ივლიტას „წამება“
კიდისკიდე და არა ერთგან კურთხევაჲ გჳრგჳნისაჲკითხვა-მიგებაჲ იესუსი და განრღუეულისაჲკითხვანი იოანე ოქროპირისა
კითხვანი მონაზონისა ვისიმე, რომელთა აჴსნა გამოსცა პეტრე პატრიარქმან ხარტოფილაქსმანკიმენიკიმენური ჰაგიოგრაფია
კინაბარიკირილე ალექსანდრიელის (+444 წ.) საეკლესიო კანონებიკლარჯული მრავალთავი (A 144)
კლიტეკოდექსიკოდიკი (codicillis)
კოდიკო (კოდექსი)კოლაელ ყრმათა „წამება“კოლასელთა მიმართ ეპისტოლე
კონდაკიკონდაკი ოქროს ღერითკონდაკი ყდით შეკრული
კონდაკის ღერიკონსტანტი ქართველის (კახის) „წამება“კონსტანტინეპოლი
კონსტანტინოპოლის 394 წლის ადგილობრივი კრებაკონსტანტინოპოლის 879 წლის კრებაკონსტანტინოპოლის ე.წ. „პირველ-მეორე“ კრება
კონსტანტინოპოლის მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრებაკონსტანტინოპოლის მეორე მსოფლიო საეკლესიო კრებაკონსტანტინოპოლის მეხუთე მსოფლიო საეკლესიო კრება
კორინთელთა მიმართ I და II ეპისტოლეკრიპტოგრამალალი
ლაოდეკიის ადგილობრივი საეკლესიო კრებალაჟვარდილევიტელთა
ლევიტელთა წიგნის განმარტებანილეონტი მროველილერწმის კალამი
ლივილიონი (liballus)ლოგიები ანუ აგრაფებილუარსაბ მეფის „წამება“
ლუკა იერუსალიმელის წამებალუკა მახარებელილუკას სახარება
ლუკას სახარების განმარტებალუკიანოსის „წამება“მაზდეანობა

პირადი ხელსაწყოები
სახელთა სივრცე
ვარიანტები
გადახედვა
მოქმედებები
ნავიგაცია
ინსტრუმენტები