ყველა სტატია

გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
ყველა გვერდი
ყველა გვერდი | წინა გვერდი (ადრეფეოდალური ხანის ქართული საისტორიო მწერლობა) | შემდეგი გვერდი (იოანე ღვთისმეტყველი და ტექსტის დასაწყისი გვერდი)
დაბადებადაბადების (შესაქმე) წიგნის განმარტებანიდაბადებისათვის ცისა და ქუეყანისა და ადამისათვის
დაბეჭდული და დაუბეჭდველი ბიბლიური წიგნებიდაბითიძე მათედაბნედილი
დავიანი გორსიდავითდავით - მდივანი
დავით - მთავარეპისკოპოსიდავით - მოლარედავით - მღვდელი
დავით გარეჯელის ცხოვრებადავით გურამიშვილი, კრებული (S 1598)
დავით და კონსტანინეს „წამება“დავით და ტირიჭანის „წამება“დავით რექტორის შედგენილი ლექსთა ანთოლოგია (S 1511; 1512)
დავით ხუცესიდავითაშვილი პაპუნადავითი
დავითი - მოურავის სახლთუხუცესიდავითი - მწყუდელელი მღვდელიდავითი - ყინცვისელი მღვდელი
დავითისშვილი დავითიდავითნიდავრეშასშვილი ფარსადანი
დათადათა - მდივანიდათია - მოურავი
დათუადათუასშვილი შაყულა, გორელი უსტადათუნა
დათუნა - მამასახლისიდათუნა - მკერვალიდაკანონვა
დამსჯელობადანიბეგაშვილი ყორხმაზადანიელ
დანიელ მესვეტის „ცხოვრება“დანიელიდანიელი - მღვდელ-მონაზონი
დანიელი - ჯვრის დეკანოზიდანიელის წინასწარმეტყველების წიგნიდასამტკიცებელი ეპისტოლე
დასამშვიდებელი ეპისტოლედასაწერად გალესილი ვარაყიდასტურლამალი
დასტუხათიდაფარულიდაფარული (აპოკრიფული) ბიბლიური ლიტერატურა
დაყენებულთა და უჯეროთა ქორწინება-მზახლობისათჳს და განგდებულთადაყენებული ქორწინებადაყუდება
დაჩრდილული (დედა, დედანი) ეტრატიდაცადებადაცხრომა მღვდელობისაგან
დაწერილიდაწერილი მელქისედეკ კათალიკოსისა სვეტიცხოვლისადმიდაწერილი მღვიმის კრებულისა ზოსიმესადმი
დაწერილი მღვიმის კრებულისა ტოხაჲსძეებისადმიდაწერილი ნიკოლოზ წმიდისა წინამძღვრისადაწერილი საკათალიკოსო სოფლების შესავლისა
დაწერილი ფავნელის მღვიმისადმიდაწერილი ჭიაბერისა მღვიმისადმიდედა, დედანი, დედოჲ
დედაბრულიდედისიმედიდევდარიანი მიქელი
დევდარიანი მიხეილიდეკანოზისშვილი დათუნადეკანოზისშვილი მიქელი -
დეკანოზიშვილი ნიკოლოზიდემეტრედემეტრე (დიმიტრი) თესალონიკელის „წამება“
დემეტრე - დეკანოზიდემეტრე - მეტეხის დეკანოზიდემეტრე - მღვდელი
დემეტრე - რკონის დეკანოზიდემურიდერმა/დერმისი
დერტავი. დერთუფა. კაპპათადვალიშვილი დათუნადიადოქოს ფოტიკელის „თავნი ასკიტიკანი ასნი“
დიარაშვილი ბირთველიდიასამიძე დიასამდიგესტონი ანუ დიგესტები
დიდი სჯულისკანონიდიდსა პარასკევსა საკითხავი ვნებისათჳსდინარაშვილი ყორხმაზა
დიონისე ათენელ ეპისკოპოსის „ცხოვრება“დიონისე ალექსანდრიელის (+264 წ.) საეკლესიო კანონებიდიონისე არეოპაგელის თხზულებების განმარტებები
დიონორიდიოფიზიტობადიპლომატიკა
დოგმადოგმატები ქრისტიანული სარწმუნოებისადოგმატიკა
დოკუმენტიდოროთეოს მონაზონის „სწავლანი სამონაზვნონი“დოფანა-დირბელი
დროსის (ანუსიას) წამებადუშეთიებრაელთა მიმართ ეპისტოლე
ეგანისძე გიორგიეგაძე შიოეგზეგეტიკა
ეგზეგეტიკურ თხზულებათა და განმარტებათა ავტორებიეგზეგეტიკურ თხზულებათა ქართველი მთარგმნელებიეგნატაშვილი იესე
ეგნატეეგნატე ანტიოქელის „წამება“ეგნატე ანტიოქიელის 12 ეპისტოლე
ედილაშვილი ნარიბეგაედიშერედიშერაშვილი სუმბატი
ევაგრე პონტოელის ასკეტიკურ-მისტიკური თხზულებებიევდემოზიევთალეს სტიქომეტრია
ევნომიანიზმიევსტათი მცხეთელის „მარტვილობა“ევტიქიანელობა
ეზდაველიძე იგიეზეკიელის ძე მიქაელიეზეკიელის წინასწარმეტყველების წიგნი
ეზრა ზორაბაბელის წიგნი (ეზრა I)ეზრა სუთიელის წიგნი (ანუ აპოკალიფსი)ეზრას და ნეემიას წიგნები
ეკატერინეს „წამება“ეკლესიასტეეკლესიასტეს განმარტება
ელიანოსის „წამება“ელიზბარიელიოზ
ემნაშვილი დათუნაენაკოლოფაშვილი ბეჟანიენაკოლოფაშვილი ფარემუზი
ენკომიაეოღლაისძე ლუკაეპიგრაფიკა
ეპიდერმისიეპისკოპოსთა მიმართეპისტოლე
ეპისტოლე 1263 წლის საეკლესიო კრებისა დავით ულუსადმიეპიტაფიაეპიტაფია (ბერძნ.)
ეპიტიმიაეპიფანე კვიპრელის „ცხოვრება“ერაჯი
ერესიერესი (ერეტიკოსი)
ერთარსებაერთბუნებაერისთავიშვილი ონოფრე (არაგვის) თბილელი
ესაიას წინასწარმეტყველების წიგნიესთერის წიგნიესტატე
ესტატე - მწერალიესქატოლოგიაეტრატი
ეტრატის შემქმნელიეტრატის შექმნა (შექმნაი ეტრატისაი)
ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეეფესოს კრების აქტებიეფესოს მესამე მსოფლიო საეკლესიო კრება
ეფთვიმე მთაწმიდლის ბერძნულად დაწერილი ასკეტიკური თხზულებაეფთვიმე პალესტინელის „ცხოვრება“ეფთვიმესა და იოვანე მთაწმიდელების „ცხოვრება“
ეფრემ ასურის „ასკეტიკონის“ თარგმანებიეფრემ ასურის „ცხოვრება“ექსორია
ექუსთა დღეთათჳსეშვიეხტიარობის წიგნი
ვარაყივარაჩოვარსკვლავთა კატალოგი (S 161)
ვაჩევაჩნაძე იოსებივაჩნაძე რამაზი
ვახუშტივახუშტი ბატონიშვილივედრება
ვერცხლის ვარაყივერცხლის მელანივეფხისტყაოსანი (,,წერეთლისეული”) (S 5006)
ვეფხისტყაოსანი (H 599)ვეფხისტყაოსანი (S 2829)ვეფხისტყაოსანი (S 3077)
ვეფხისტყაოსანი (S 4499)ვეფხისტყაოსანი (S 5006)ვეფხისტყაოსანი S (H 54)
ვექილამავექსილი
ვისრამიანი (S 3702)ზაალიზავრაშვილი ფარსადან
ზაზაზანდუკიზაქარაშვილი შერმაზანა
ზაქარიაზაქარიას წინასწარმეტყველების წიგნიზებედე
ზებედე - ამბა - ალავერდელიზებედეშვილი იასე (ვარ იესე)ზედგინიძე ერასტი
ზიზონაშვილი პეტროზაზირნიხი/ზარნიხი/ზარიკი/ზარნეხი/ზარნახიზოროასტრიზმი
ზოსიმე მონაზონის „სწავლანი“ზუბიტაშვილი ნასყიდაზუმბულიძე არდაშელი
ზურაბზურაბ ასისთავიზურაბაშვილი ბაინდურა
ზურაბითავაქალაშვილითავაქალაშვილი ადასი
თავაქალაშვილი ალადადთავაქარასშვილი ალხაზითავაქარაშვილი ასლანი
თავაქარაშვილი ბაქარითავაქარაშვილი ბეჟია (ვარ. ბეჟანი)თავაქარაშვილი გიორგი
თავაქარაშვილი ელისბარითავაქარაშვილი ზურაბითავაქარაშვილი თაყა
თავაქარაშვილი მამუკათავაქარაშვილი მამუკა - მწიგნობარი.თავაქარაშვილი პაატა
თავაქარაშვილი ხმაფილანდრითავაქარაშვილი ხოსინა (ვარ ხოსია)თავაქარაშვილი ხუცია
თავითი განპატიჟებათავსართი, თავსამკაულითალასე მონაზონის „ოთხასეული“
თალიღათამაზ-მგალობელითამაზა
თამაზითამასუქითანაგამზრახობა
თარგმანებათარგმანება, თარგმანითარგმანებაი
თარგმანითაყაშვილი გოგინათაყაშვილი შერმაზანი
თაყინასშვილი ფეშანგითბილისის საეკლესიო მუზეუმი (A ფონდი)თეგა
თევდორეთევზის წებო, ტყავის წებო, ალუბლის წებოთეთრი ვარაყი
თეკლა მოციქულთა სწორის „წამება“თელინასშვილი ფეშანგითეოდორე ევხატელის „წამება
თეოდორე სტუდიელის „სტოდიერი“თეოდორე სტუდიელის „ცხოვრება“თეოდორიტე კვირელის (+458 წ.) „ფილოთეონ ისტორია“
თეოდოსითეოლოგიათეოფანე კესარიელის ხუთი ასკეტიკურ-მისტიკური ხასიათის შრომა
თეოფილე ალექსანდრიელის (+412 წ.) საეკლესიო კანონებითესალონიკელთა მიმართ I და II ეპისტოლეთვალისშვილი დავითი
თომა მოციქულის აქტებითომარითორა
თუმანიშვილითუმანიშვილი ბახუტათუმანიშვილი ბეჟანი
თუმანიშვილი ბირთველითუმანიშვილი ბირთველი IIIთუმანიშვილი გივი
თუმანიშვილი გიორგითუმანიშვილი გიორგი (გიორგიბეგი)თუმანიშვილი გორჯასპი
თუმანიშვილი დავითთუმანიშვილი დავითი II (1668- 1700)თუმანიშვილი დათუნა
თუმანიშვილი ელიზბარი Iთუმანიშვილი ელიზბარი II (1664-1969 წწ..)თუმანიშვილი ესტატე (1660-1699წწ.)
თუმანიშვილი ზაალითუმანიშვილი ზაქარიათუმანიშვილი ზაქარია I
თუმანიშვილი ზაქარია IIთუმანიშვილი ზურაბითუმანიშვილი თაყა
თუმანიშვილი იესეთუმანიშვილი ლიპარიტითუმანიშვილი მანუჩარი I
თუმანიშვილი მანუჩარი IIთუმანიშვილი მურადითუმანიშვილი ნასრი
თუმანიშვილი ოთარითუმანიშვილი პაპუათუმანიშვილი სულხანი
თუმანიშვილი სულხანი - (1656-1699 წწ.)თუმანიშვილი ქაიხოსროთუმანიშვილი შაველი
თუმანიშვილი შიოშ (ვარ. შიო)თუმანიშვილი შიოშითუმანიშვილი – ბირთველი I
თუმანიშვილი – ბირთველი IIთქუმულითქუმული მამამთავართა სახარებისაგან სულისა წმიდისა მიერ მათე და ლუკაჲსგან
თხზული დამწერლობათხრობანი წმიდათა მამათანიიავარ-ქმნა კერძოობით
იავარ-ქმნა სრულებითიათორისძე ვარსიმეიაკობ მოციქულის აქტები
იაკობ მოციქულის კათოლიკე ეპისტოლეიაკობიტობაიერემია წინასწარმეტყველის ეპისტოლე
იერემიას გოდებაიერემიას წინასწარმეტყველების წიგნიიესო ქრისტეს განკაცება
ივდითის წიგნიივლიანე ემეწელის „წამება“ითიკა
იკონომოსიილარიონ პალესტინელის „ცხოვრება“ილარიონ ქართველის ცხოვრება
ინდიგოინსტიტუტიონი
იოაკიმესა და ანას შეხვედრაიოანე
იოანე ბატონიშვილის ,,კალმასობა”(Q 722, Q 577, H 2170, , H 2134, H 2153, S 5374,S 5374)იოანე დამასკელის „შესუენებულისათჳს“იოანე დამასკელის „ცხოვრება“
იოანე მახარებლისა და ღვთისმეტყველის აქტების ქართული თარგმანებიიოანე მოსხის „სამოთხე“ ანუ „ლიმონარი“იოანე ოქროპირის „ცხოვრება“
იოანე სინელი - კლემაქსიიოანე სინელის „კლემაქსი“ (კიბე)იოანე სინელის „ცხოვრება“

პირადი ხელსაწყოები
სახელთა სივრცე
ვარიანტები
გადახედვა
მოქმედებები
ნავიგაცია
ინსტრუმენტები