მთავარი გვერდი

Encyclopedia Georgica გვერდიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება
Hintergrund.png
ქართული ხელნაწერი.png
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.png
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.png

პროექტი „ქართული ხელნაწერი“ (ONLINE-ენციკლოპედია) მომზადდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბაზაზე შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით და ეფუძნება ათწლეულების მანძილზე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების შედეგებს. პროექტი ქართულ ხელნაწერ სამწიგნობრო ტრადიციასთან დაკავშირებული ელექტრონული ენციკლოპედიის შექმნის პირველი მცდელობაა.

თემატური საძიებელი

სასულიერო მწერლობა:
ტერმინთა განმარტებები, ნათარგმნი ჰაგიოგრაფია, ორიგინალური ჰაგიოგრაფია, ბიბლიოლოგია, ასკეტიკა-მისტიკა, ჰომილეტიკა, ეგზეგეტიკა, აპოკრიფები, კანონიკა, დოგმატიკა-პოლემიკა.
საისტორიო მწერლობა:
ტერმინთა განმარტებები, ქართული ხელნაწერი ისტორიული დოკუმენტები, ისტორიული დოკუმენტების დამწერნი, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა, ძველი ქართველი მემატიანეები, სამწიგნობრო და სამონასტრო კერები.
ხელნაწერთა კოლექციები:
კოდიკოლოგიური ტერმინები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფონდები.
ხელნაწერის შექმნა და მხატვრული გაფორმება:
მოხატული ხელნაწერები, კალიგრაფთა ოჯახები და კალიგრაფები, ხელნაწერთა გადამწერნი
საწერი მასალა
ქართველოლოგები

ძიება ანბანის მიხედვით

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

იური მეჩითოვის ფოტო
პირადი ხელსაწყოები
სახელთა სივრცე
ვარიანტები
მოქმედებები
ნავიგაცია
ინსტრუმენტები